Karellen

Foreldrabæklingur Reykjakots

___________________________________________________

Ýmsar áætlanir

Jafnréttisáætlun Reykjakots 2022-2023

Rýmingaráætlun Reykjakots

Viðbragðáætlun almannavarna við heimsfaraldri

___________________________________________________

Foreldrafélag Reykjakots

Í leikskólum skal vera starfrækt foreldraráð og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að stofnun þess og kosningu í ráðið. Foreldraráð er skipað a.m.k. þremur foreldrum og skal kosning fara fram í september ár hvert og kosið til eins árs í senn. Ráðið setur sér starfsreglur sem það vinnur eftir og ber leikskólastjóra að vinna með ráðinu. Hlutverk foreldraráðs leikskóla er eftirfarandi:


  • Gefa umsagnir til leikskóla og leikskólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans
  • Fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum
  • Hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi

Foreldraráð 2021-2022

Unnur Pálmarsdóttir, formaður unnur@fusion.is

David Gunnar Karnaa, gjaldkeri david.karna@gmail.com

Anna Guðlaug Gunnarsdóttir annagudlaug92@gmail.com

Karen Emilía Barrysd. Woodrow icelandkaren@gmail.com

© 2016 - 2023 Karellen